Oferta

Świadczymy usługi z zakresu:
- geodezja
- kartografia
- mapy do celów projektowych (w wersji analogowej i cyfrowej)
- wytyczenia obiektów budowlanych i sieci oraz przyłączy uzbrojenia podziemnego
- kompleksowe inwentaryzacje powykonawcze budynków 
- oceny stanu technicznego
- geodezyjna obsługa prac ziemnych i budowlanych
- obsługa inwestycji liniowych
   * drogi
   * sieci uzbrojenia podziemnego
- obsługa geodezyjna stanowisk archeologicznych ( plany warstwicowe )

więcej »